Normalizační činnost

Spolek Studenti Ústavu jižní a centrální Asie, z.s. uzavřel s Českou agenturou pro standardizaci, s.p.o. smlouvu na řešení normalizačních úkolů, a zajišťuje tak zpracování dokumentů některých mezinárodních komisí a tvorbu příslušných českých norem.

Rádi přijmeme a zprostředkujeme připomínky k návrhům a překladům norem v naší kompetenci, viz probíhající připomínková řízení.

Zabezpečované komise

ISO/IEC JTC 1/SC 2 (Kódované soubory znaků, od roku 2019)

Subkomise SC 2 vydává především normu ISO/IEC 10646 (Univerzální kódovaný soubor znaků, UCS), která odpovídá souboru znaků kódování Unicode.

Česká republika má v této komisi plné členství s hlasovacím právem.

ISO/TC 46 (Dokumentace a informace, od roku 2019)

Subkomise:

Předmětem našeho zájmu v TC 46 jsou zejména normy na transliteraci písem do latinky, jež jsou v kompetenci pracovní skupiny WG 3. Mezi ně patří například:

  • ISO 15919 (přepis Dévanágarí a souvisejících písem do latinky)
  • ISO 7098 (romanizace čínštiny)
  • ISO 3602 (romanizace japonštiny (kana))
  • ISO 259 (přepis hebrejských znaků do latinky)
  • ISO 233 (přepis arabských znaků do latinky)

a další. Tato komise také vydává ISO 15924 (kódy pro reprezentaci názvů písem) a v současné době pracuje na ISO 24229 (kódy systémů pro přepis písma).

Další často užíváné normy v dikci TC 46 a jejích subkomisích jsou:

  • ISO 3166 (kódy pro reprezentaci názvů zemí a jejich částí)
  • ISO 2108 (mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN)) a obdobné standardy
  • ISO 690 (pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů)

Česká republika má v TC 46 a TC 46/SC 10 plné členství s hlasovacím právem, v ostatních subkomisích má statut pozorovatele.